Контакти

Община Велики Преслав
гр. Велики Преслав 9850
ул. "Борис Спиров" 58
тел.: 0538/ 443 15, факс: 0538/ 445 37
e-mail: info@velikipreslav.bg


Археологически музей
гр. Велики Преслав 9850, п.к. 16
Тел.: 0538/ 432 43; тел/факс: 0538/  42630


e-mail: info@museum-preslav.com


Обратна връзка:

* Задължителни полета